Nowoczesne

Lider usług prawniczych

Spółka – z uwzględnieniem zachodzących zmian: formy prawnej i personalnych – funkcjonuje od ponad dwudziestu pięciu lat. Poza siedzibą główną, mieszczącą się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 65 spółka posiada filię w Pabianicach. DSJ jest laureatką ogólnopolskich rankingów we współzawodnictwie kancelarii adwokackich i radcowskich. Spółka stawia do dyspozycji Klienta zespół siedmiu osób w tym pięciu prawników do których zaliczyć należy między innymi: dwóch adwokatów i trzech aplikantów adwokackich, a nadto dwie osoby obsługi biura. Kancelarię obsługuje personel administracyjny, biuro rachunkowo-księgowe i firma informatyczna. Współpracujemy również z zagranicznymi kancelariami adwokackimi. Spółka posiada infrastrukturę informatyczną dającą możliwość pracy on-line w dowolnym miejscu (również u Klienta). Wykorzystywana przez DSJ infrastruktura techniczna zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Używany przez spółkę system komputerowy daje możliwość stałego kontaktu audiowizualnego z Klientem. Priorytetem działalności DSJ w relacjach z Klientem jest stała dyspozycyjność, szybkość świadczonych usług i ich wysoka jakość. Nad realizacją tych założeń czuwają wykorzystywane w spółce Procedury Zarządzania Kancelarią – (JASZO), stanowiące autorski program nadzorowania pracy, będący wynikiem kilkunastoletnich doświadczeń w tym zakresie. Kancelaria ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej.

Czytaj więcej

Nasze blogi

Aktualności

Pro Bono

Realizując potrzebę aktywnego kształtowania społeczeństwa obywatelskiego Partnerzy DSJ aktywnie włączają się we wszelkiego rodzaju inicjatywy, służące pogłębianiu świadomości prawnej wśród osób dorosłych i młodzieży. Adwokat Jarosław Szczepaniak jest inicjatorem i współorganizatorem szeregu przedsięwzięć o charakterze krajowym i międzynarodowym, którego celem jest niesienie pomocy i pogłębianie wiedzy z zakresu ochrony praw człowieka. Partnerzy wspierali i wspierają osoby potrzebujące pomocy, które wskutek nieprzewidzianych zdarzeń znalazły się w trudnych dla Nich sytuacjach życiowych. DSJ świadczyła także pomoc prawną w ramach ogólnopolskiej akcji bezpłatnej pomocy „Adwokaci pro bono”. Kancelaria uczestniczy aktywnie w życiu samorządu adwokackiego oraz innych samorządów zawodów zaufania publicznego.